Rozdzielność majątkowa a długi współmałżonka

Wraz z zawarciem respektowanego w świetle prawa związku, dwoje osób zaczyna tworzyć wspólnotę. Oznacza to, że wszelkie dobra, tak samo nieruchomości, jak ruchomości a także gotówka, są dobrem, które należy do obojga małżonków.

Wspólnota majątkowa, można powiedzieć, jest stanem domyślnym. Czyli automatycznie po zawarciu związku, dwoje osób tworzy wspólnotę majątkową i posiada do danych rzeczy takie samo prawo. Dlatego też rozwody bywają problematyczne, szczególnie jeśli chodzi o podział majątku.

Jednak wspólnota majątkowa to nie tylko współdzielenie dóbr, ale również zobowiązań finansowych. Co to oznacza w praktyce? Najczęściej to, że jeśli dana osoba nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, obowiązek ten zostaje przeniesiony na współmałżonka. W końcu na dobre i na złe, jednak złego lepiej jest unikać. Jak można temu zapobiec?

Na czym polega rozdzielność majątkowa

Potoczna nazwa tej umowy to intercyza i najpewniej z takim właśnie określeniem spotkało się najwięcej osób. W praktyce jest to umowa zawierania najczęściej przed wejściem w związek formalny. W niej właśnie zostaje określone jakie dobra, zarówno ruchomości, jak również nieruchomości będą wchodzić całkowicie w skład wspólnoty majątkowej, które z nich tylko w sposób częściowy, a które zostają całkowicie wykluczone. Dla jednej, jak i drugiej strony stanowi to swoistego rodzaju zabezpieczenie.

Można czasem słyszeć głosy, że podpisanie intercyzy to tak naprawdę dowód na to, że strony w związku nie darzą siebie zaufaniem lub nie traktują relacji w stu procentach na poważnie. Trzeba jednak zwrócić uwagę jakie konsekwencje, ale też jakie przywileje daje obojgu osobom podpisanie intercyzy. Chodzi tutaj o zabezpieczenie indywidualnych interesów. Intercyza oznacza rozdzielność majątkową, a tym samym żaden wierzyciel nie może oczekiwać, ani tym bardziej wymagać od współmałżonka, by spłacał długi swojej drugiej połówki.

Dlatego umowa o rozdzielczości majątkowej to tak naprawdę racjonalne podejście do rzeczywistości, a często także dojrzała postawa, w której tak naprawdę dwoje osób kieruje się również chłodnym osądem, rozsądkiem, jak też bierze pod uwagę szereg możliwości. W szczególności w niepewnych czasach.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

Jak wygląda sytuacja, w której małżeństwo posiada rozdzielność majątkową i chce kupić mieszkanie? Raczej nie może zrobić tego wspólnie w sposób tradycyjny. Co to znaczy? Podczas składania wniosku, niezależnie które ze współmałżonków to robi, należy poinformować bank o tym, iż posiada się rozdzielność majątkową. Dlaczego to tak ważne?

Intercyza w dalszym ciągu nie należy do najbardziej popularnych umów małżeńskich. Dlatego banki automatycznie zakładają, że jeśli ktoś jest w związku małżeńskim, posiada też wspólnotę majątkową, a to zwiększa jego zdolność kredytową. Innymi słowy bank oblicza korzystniejszą kwotę kredytu. Dlatego należy sprostować wszelkie niejasności. W innym przypadku może grozić to poważnymi konsekwencjami.

Wspólne kupno mieszkania a intercyza – co zrobić?

Jako że małżeństwo, które posiada intercyzę traktowane jest w świetle zdolności kredytowej jako singiel, trudno oczekiwać, by jedna z osób otrzymała pełną kwotę kredytu. O ile nie wykazuje stabilnych, wysokich dochodów. Wtedy jednak w dalszym ciągu można starać się o kredyt, ale w niższej kwocie, która pokryje na przykład 50% kosztów budowy domu, czy kupna mieszkania. Drugie 50% powinna pokryć druga strona w małżeństwie, która również może ubiegać się o kredyt.

Oboje również będą na równi właścicielami nieruchomości, a to także ułatwi podział tego majątku w trakcie ewentualnego rozwodu.

Czy można zawrzeć intercyzę po ślubie?

Chociaż tego rodzaju umowy podpisuje się przed zawarciem związku małżeńskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozdzielność majątkową stwierdzić już po wejściu w związek. Jednak jak to ma się do długów, które zostały już wcześniej zaciągnięte?

Otóż trzeba pamiętać, że prawo nie działa wstecz. Dotyczy to również intercyzy. Dlatego każda ze stron będzie wolna od roszczeń wierzycieli, które dotyczyć będą długów, jakie współmałżonek zaciągnął już po zawarciu intercyzy. Natomiast wszelkie, posiadane zobowiązania przed ustaleniem rozdzielczości traktowane będą jako wspólne.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Najczęstsze powody odrzucenia wniosku o kredyt

Kredyt hipoteczny to jeden z najbardziej popularnych sposobów finansowania budowy domu, czy kupna mieszkania. Wszystko dlatego, że inwestycja ta wiąże się z wydatkami rzędu kilkuset tysięcy. I właśnie biorąc pod uwagę tę kwotę, banki mocno prześwietlają potencjalnych kredytobiorców. W końcu tak spora suma wymaga tego, aby regularnie, przez kilkanaście i więcej lat spłacać raty kredytu.

Oczywiście, pewną formą zabezpieczenia dla banku jest obciążenie hipoteki nieruchomości. W przypadku, gdy klient ma trudności z regularną spłatą lub zaprzestał jej w ogóle, bank może upomnieć się o swoje, sprzedać nieruchomość i tym samym odzyskać przynajmniej część pieniędzy.

Zanim jednak w ogóle bank wyda opinię pozytywną i zatwierdzi wniosek, musi otrzymać od klienta szereg dokumentów, jak również sprawdzić jego zdolność kredytową. Czasem jednak klient spotyka się z odmową lub otrzymuje propozycję kredytu mniejszego, niż wnioskował. Jakie są tego powody?

Niska zdolność kredytowa

Pojęcie zdolności finansowej jest bardzo charakterystyczne dla wniosku o kredyt. Co oznacza w praktyce? Bank sprawdza,czy dany klient jest w stanie regularnie dokonywać spłaty kredytu wedle harmonogramu spłaty i przewidzianej kwoty miesięcznej raty.

Dlatego rozpatruje to, jaką formę zatrudnienia ma dana osoba (najlepszą opcją są oczywiście umowy o pracę na czas nieokreślony), jak również inne zobowiązania, które aktualnie klient posiada. Istotna jest wysokość miesięcznego dochodu, jak też liczba osób na utrzymaniu, na przykład dzieci. Na tej podstawie przeprowadza się ocenę, czy dany klient będzie po prostu wypłacalny.

Negatywna historia w BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, w której gromadzi się wszelkiego rodzaju informacje, które dotyczą posiadanych zobowiązań finansowych, jak również terminowości w ich spłacie, czy zaległości, a także konsekwencji, które z tego wynikają. Innymi słowy, jeśli ktoś dopuszczał się opóźnień w spłacie pożyczek, czy innych zobowiązań, bank patrzy na takiego klienta w sposób mniej przychylny.

Kwestia wieku

O ile pożyczka często dotyczy kwoty mniejszej i do jej zaciągnięcia wymagane jest ukończenie 18. roku życia, o tyle w przypadku kredytów banki mogą stosować nieco wyższe progi. W dużej mierze dlatego, iż tego rodzaju zobowiązanie musi być przede wszystkim decyzją bardzo świadomą, przemyślaną, a także popartą niejako doświadczeniem życiowym, ale też stabilnością zawodową. A jak wiadomo, w wielu przypadkach 20-sto latkowie albo dopiero rozpoczynają życie zawodowe i zbierają pierwsze doświadczenia albo w dalszym ciągu kontynuują naukę na uczelniach wyższych.

Zbyt wysoki wiek także może stanąć na przeszkodzie do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Wszystko dlatego, iż wysoka suma kredytu oznacza, iż jest to zobowiązanie długoterminowe – wieloletnie. Należy ocenić chociażby to, jak długo dana osoba pozostanie jeszcze aktywna zawodowo.

Posiadanie już jednego zobowiązania finansowego

Jeśli klient posiada już pożyczkę, czy kredyt w danej placówce, kolejny wniosek może spotkać się z odrzuceniem. Częściowo może wynikać to z braku zdolności kredytowej, która spowodowana jest obecnymi zobowiązaniami.

Bardzo ważna jest forma zatrudnienia

Stabilna pozycja zawodowa to jeden z ważniejszych elementów, które bank bierze pod uwagę podczas analizy wniosku klienta. Dlatego osoby na umowie o dzieło, czy zlecenie raczej mają bardzo niskie szanse na pozytywne rozpatrzenie ich wniosku. Sytuacja jest niepewna także w przypadku osób, które co prawda posiadają umowę o pracę, ale na czas określony.

Brak dochodów lub nieregularne dochody

Może to częściowo wynikać z formy zatrudnienia. Jednak nawet na umowie zleceniu można otrzymywać regularne, co miesięczne wypłaty i jest to naturalne. Jednak w momencie, kiedy wnioskodawca nie otrzymuje wypłaty w sposób regularny, dla banku jest to informacja, iż może mieć problemy z regularną spłatą zobowiązania.

Co zrobić, kiedy wniosek o kredyt został odrzucony

Tak naprawdę czynniki, które odgrywają kwestię kluczową zależą od danego banku oraz jego polityki. Oznacza to, że wniosek, który został odrzucony w jednym banku, może zostać pozytywnie rozpatrzony w innym.

Dlatego dużym wsparciem może okazać się doradca kredytowy. Zna branżę oraz poszczególne banki na tyle, by doskonale wiedzieć, w którym miejscu jego klient może faktycznie nie tylko otrzymać kredyt, ale również bardzo atrakcyjne warunki umowy.

Kredyt hipoteczny a negatywne wpisy w BIK – co warto wiedzieć?

Dla wielu osób sfinansowanie przedsięwzięcia, jakim jest kupno mieszkania lub budowa domu staje się możliwe wyłącznie dzięki otrzymaniu kredytu hipotecznego. Jednak z uwagi, iż tego rodzaju zobowiązania finansowe opiewają na wysokie kwoty, które przekraczają kilkaset tysięcy złotych, banki w gruntowny sposób badają zdolność finansową wnioskodawcy.

  1. BIK – co to takiego

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej jest przedsiębiorstwem, które powstało z ramienia banków oraz Związek Banków Polskich. W jakim celu? Przede wszystkim prowadzenia ewidencji poszczególnych kredytobiorców, czy pożyczkobiorców. Oznacza to, iż BIK zbiera wszelkie informacje związane z terminowym lub nieterminowym spłacaniem rat pożyczki, czy kredytu. Obecnie oznacza to, iż w bazie tej każdy podmiot do tego uprawniony może prześledzić pozytywne i negatywne wpisy na temat danego kredytobiorcy. Daje to szerszy i bardziej obiektywny obraz na to, czy dany kredytobiorca jest klientem rzetelnym. 

  1. Negatywny wpis w BIK a kredyt hipoteczny – czy można uzyskać?

Tak naprawdę na to pytanie nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie. Bardzo dużo zależy od tego, jaka jest liczba negatywnych wpisów w BIK oraz jakiego rodzaju są to spóźnienia. Wiadomo, iż jednorazowe spóźnienie o kilka dni nie ma takiej wagi, jak na przykład przeciąganie spłaty przez 30 dni a nawet więcej. Jakkolwiek najlepiej, jeśli w BIK w ogóle nie pojawiają się negatywne wpisy.

Natomiast to, na ile te sporadyczne wpłyną na finalną decyzję banku bardzo dużo zależy od samej polityki banku. W wielu przypadkach może okazać się, iż oferta, którą bank przedstawi klientowi uwzględniać będzie kwotę niższą, niż pierwotnie klient był zainteresowany.

Jednak w przypadku, gdy w BIK istnieje duża liczba negatywnych wpisów, może okazać się, ze bank odmówi udzielenia kredytu. Dlaczego tak się dzieje?

Przecież kredyt hipoteczny oznacza, iż kredytem obciążona jest hipoteka domu lub mieszkania. W sytuacji, gdy kredytobiorca ma regularne trudności ze spłatą rat kredytu, bank może przejąć jego mienie, a następnie sprzedać je. Jednak nie oznacza to, iż bankowi udał się otrzymać całkowitą kwotę, na którą udzielił kredytu. Dlatego tak ważna jest pozytywna historia w BIK.

  1. Jak budować historię w BIK i dlaczego warto?

Z uwagi, iż znajdują się tam niemal wszelkie informacje, które dotyczą różnych form kredytów i pożyczek, bardzo ważne jest, aby budować pozytywną historię w BIK. Trzeba także pamiętać, że pozytywne wpisy utrzymują się w BIK do momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Następnie zostają automatycznie usunięte. Dlatego warto również wyrazić zgodę na ich dalsze przechowywanie.

Z uwagi, iż przy okazji zakupów, także online, coraz więcej stron oferuje możliwość skorzystania z opcji „zapłać później” jest to jeden z dobrych sposób na to, aby budować pozytywną historię w BIK. Sposób działania jest dość prosty. Dany klient dokonuje zakupu przedmiotu, natomiast firma zewnętrzna oferuje mu możliwość pokrycia kosztów tego zakupu oraz spłatę zadłużenia w późniejszym terminie, na przykład 30 lub 60 dni. Spłaty dokonać można jednorazowo lub w ratach. W praktyce oznacza to skorzystanie z pożyczki, która jest także opłacalna dla samego klienta. W wielu przypadkach jest on zobligowany zwrócić kwotę, którą po prostu pożyczył. Jednocześnie informacja na temat spłaty pożyczki trafia do BIK.

Innym sposobem jest korzystanie oczywiście z bardzo popularnych pożyczek bankowych i pozabankowych, nawet na kwoty kilku tysięcy złotych. Wszystko dlatego, iż one również ułatwiają tworzenie rzetelnego wizerunku kredytobiorcy.

Budowanie swojej historii w BIK jest bardzo ważne, ponieważ informacje tam zawarte mogą okazać się dodatkowym atutem podczas składania wniosku o kredyt hipoteczny. 

  1. Negatywne wpisy w BIK – jak je usunąć?

Co zrobić w sytuacji, gdy komuś podwinęła się noga, a w jego BIK widnieją negatywne wpisy? Tak naprawdę podstawowa czynność to spłata ewentualnego zadłużenia. Natomiast jeśli chodzi o samo usunięcie wpisu, nie jest to możliwe. Wszelkie informacje, związane z opóźnieniem, od momentu uregulowania zaległości są przechowywane w systemie BIK przez 5 lat. Oznacza to, iż nie ma innego sposobu, jak tylko cierpliwie czekać. 

  1. Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego?

Obok wspomnianej, pozytywnej historii w BIK warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. W szczególności, jeśli ktoś posiada negatywne wpisy w BIK. Wszystko dlatego, iż osoba ta jest świetnie zorientowana w polityce poszczególnych banków i wie, które banki przykładają mniejszą wagę do negatywnych wpisów. A to może realnie zwiększyć szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Pożyczki pozabankowe – na co zwrócić uwagę?

Pożyczki, które udzielane są przez instytucje inne, niż banki nie są niczym nowym. W zasadzie tego typu firmy funkcjonują na rynku od wielu lat. Często również o wiele chętniej, niż same banki, udzielają pożyczek kredytobiorcom. Zanim jednak podejmie się finalnie decyzję, która dotyczy zarówno kwoty, którą pragnie się pożyczyć, jak również miejsca, w którym ktoś planuje się zadłużyć, warto rozważyć kilka aspektów.

Pożyczki pozabankowe – kilka informacji

Z pożyczkami pozabankowymi najczęściej można spotkać się w kontekście spłat krótkoterminowych. Spłaty te dotyczą również mniejszych kwot – od kilku do maksymalnie kilkunastu tysięcy złotych. Oczywiście, firmy te, w zależności od kapitału, którym dysponują oraz samej polityki wewnętrznej, skłonne są udzielić pożyczki na kwoty rzędu nawet kilkudziesięciu złotych do nawet kilkuset tysięcy.

Coraz popularniejsze są także oferty typu „zapłać później”. W ramach tego typu działalności firma pokrywa koszty zakupu danego przedmiotu za kupującego, ten natomiast godzi się na zaciągnięcie tym samym pożyczki. Również banki oferują tego typu usługi. Współpracują z poszczególnymi punktami sprzedaży, gdzie można starać się o wspomnianą pożyczkę. Dzięki temu można sfinansować zakup różnego typu sprzętów, czy przedmiotów, a płatność rozbić na raty. Najczęściej dotyczy to banków.

Coraz więcej firm pozabankowy udziela pożyczek krótkoterminowych. Oznacza to, że pożyczkobiorca ma na spłatę zadłużenia maksymalnie kilka miesięcy. W kontekście pożyczek na kwotę kilku tysięcy złotych może okazać się to sporym obciążeniem budżetu. Dlatego warto rozważyć swoje możliwości finansowe tak, by dobrać wygodny program spłaty pożyczki, na przykład system ratalny.

Z drugiej natomiast strony krótki termin spłaty oznacza mniejszą, całkowitą kwotę, którą pożyczkobiorca zwróci firmie. Dlaczego?

Okres spłaty a całkowity koszt pożyczki

W przypadku pożyczek należy mówić o całkowitym koszcie pożyczki. Mogą to być dodatkowe opłaty, ale przede wszystkim są to odsetki. Czyli procent od danej kwoty, który w ramach pożyczki pożyczkobiorca obliguje się zwrócić. Dla przykładu: łączny koszt pożyczki na 500 złotych może wynieść na przykład 650 złotych i taką kwotę pożyczkobiorca zobligowany jest uiścić na koncie wierzyciela. Jednak sam, całkowity koszt pożyczki zależny jest także od ilości rat. Dzieje się tak dlatego, iż przez cały okres spłaty zadłużenia, kwota pozostała do spłaty podlega odsetkom. Im dłużej więc ktoś spłaca daną pożyczkę, tym dłużej odsetki są naliczane. Co prawda kwoty te są coraz mniejsze, jednak w dalszym ciągu generują dodatkowe koszty.

Pożyczka na kilka dni – czy warto

Oferty tego typu są dość popularne. Spotkać się można z pożyczkami na przykład na okres tygodnia lub dwóch. W wielu przypadkach koszty takiej pożyczki są bardzo niskie. Jednak trzeba mieć na uwadze, że opóźnienie w spłacie może wiązać się z działaniami, które wierzyciel podejmie w kierunku pożyczkobiorcy. Pierwszym etapem tego typu działań są najczęściej kontakty telefoniczne, w trakcie których konsultant pyta o planowany termin spłaty. Jeśli takowa nie pojawi się na koncie lub nie będzie kompletna, pożyczkobiorca może trafić do Biura Informacji Kredytowej (BIK) jak też Krajowego Rejestru Dłużnik, co może w przyszłości utrudnić otrzymanie kolejnych pożyczek. 

Dodatkowo wierzyciel podejmuje działania za pośrednictwem najczęściej swojego sektora windykacyjnego. Brak reakcji ze strony wierzyciela może doprowadzić nawet do skierowania sprawy na drogę sądową, a w efekcie do zasądzenia obowiązku spłaty zadłużenia. Na tym etapie sprawa może zostać przekazana do komornika, a ten ma możliwość wykorzystać wszelkie, prawnie dozwolone sposoby na to, aby wyegzekwować należną kwotę. Trzeba wspomnieć, że nie jest ona już taka, jak pierwotnie. Do kwoty wyjściowej należy doliczyć dodatkowe opłaty, w tym sądowe i komornicze, przez co zadłużenie może znacznie wzrosnąć.

Dlatego w przypadku krótkoterminowych pożyczek, należy być pewnym swoich możliwości finansowych, jak również płynności, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Na co zwrócić uwagę w przypadku „chwilówek”

Chwilówka to popularne określenie na pożyczkę terminową, czyli na okres na przykład 30, 60, czy 120 dni. Pożyczki te są bardzo popularne. W wielu przypadkach również całkowity koszt pożyczki jest stosunkowo niski. Najczęściej. Ponieważ czynnikiem, który determinuje to, jaką kwotę pożyczkobiorca będzie mieć do zapłaty jest RRSO. Jest to Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa. Wartość tą wyraża się w procentach. Natomiast RRSO wylicza się na podstawie całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym.

Niektóre chwilówki mogą zatem wiązać się z wysokim oprocentowaniem. W kontekście pożyczki krótkoterminowej oznacza to wysokie koszty, a nawet trudności ze spłaceniem takiej pożyczki w terminie. To natomiast może doprowadzić do wcześniej wspomnianych sytuacji, jeśli chodzi o sposoby egzekwowania zadłużenia przez wierzyciela.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Pożyczka bez zdolności kredytowej - Kancelaria Gebert Finanse

Pożyczka bez zdolności kredytowej

Pożyczka bez zdolności kredytowej – GebertFinanse

Pożyczka bez zdolności kredytowej – Gebert Finanse znajdzie dla Ciebie najtańszy kredyt. Oferujemy najwyższej jakoś. Wszystkie Banki W 1 Miejscu Profesjonalnie Doradztwo Kredytowe, Skutecznie i Szybko Realizujemy Trudne Kredyty z wpisami w BIG, KRD, BR‎, kredyty bez zdolności, z opóźnieniami do 90 dni Gebert Finanse – Niezależne Doradztwo Kredytowe – Konsolidacja Kredytów i Chwilówek

W Gebert Finanse pracują wyłącznie doświadczeni profesjonaliści. Osoby, które o rynku finansowym w Polsce, wiedzą absolutnie wszystko. Trzeba podkreślić także, że w dobie tak dynamicznych zmian na rynku produktów kredytowych i finansowych, najcenniejsze są takie rozwiązania, które zapewniają pełną elastyczność. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Kancelaria Gebert Finanse zajmuje się pozyskiwaniem dla klientów absolutnie najlepszych rozwiązań. Przykładowo, jeśli kogoś interesuje pożyczka bez zdolności kredytowej, eksperci Gebert Finanse przeszukują i analizują dokładnie różne produkty. Dzięki takiemu wnikliwemu i analitycznemu działaniu, ostatecznie zostają wybrane takie rozwiązania, które zapewniają w pełni swobodną spłatę, a także wsparcie finansowe na dowolny cel. To często karta przetargowa, która świadczy na korzyść takich rozwiązań, w przeciwieństwie do tych, które oferują tradycyjne banki. Tam mamy do czynienia z bardzo wnikliwym procesem weryfikacyjnym, co też często przekłada się na rozciągnięcie procesu w czasie. Na szczęście kancelaria zawsze działa z nastawieniem na szybkość i skuteczne rozwiązywanie problemów swoich Klientów. W praktyce, zaowocowało to już tysiącami rozwiązanych spraw i profesjonalnej pomocy dla bardzo wielu osób, w różnej sytuacji.
Warto sprawdzić, jak profesjonaliści zajmują się pomocą w obszarze finansów. Skuteczność tej firmy to gwarancja doskonałych rezultatów.

Continue reading

Pożyczka bez zdolności kredytowej - Kancelaria Gebert Finanse

Pożyczki konsolidacyjne bez zdolności kredytowej

Pożyczki konsolidacyjne bez zdolności kredytowej – GebertFinanse

Pożyczki konsolidacyjne bez zdolności kredytowej – Gebert Finanse znajdzie dla Ciebie najtańszy kredyt. Oferujemy najwyższej jakoś. Wszystkie Banki W 1 Miejscu Profesjonalnie Doradztwo Kredytowe, Skutecznie i Szybko Realizujemy Trudne Kredyty z wpisami w BIG, KRD, BR‎, kredyty bez zdolności, z opóźnieniami do 90 dni Gebert Finanse – Niezależne Doradztwo Kredytowe – Konsolidacja Kredytów i Chwilówek

Zobowiązania kredytowe często mogą stać się przyczyną problemów. Kolejne zobowiązania przytłaczają i wpływają na zachwianie spokoju oraz normalnych warunków bytowych oraz trybu życia. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są pożyczki konsolidacyjne bez zdolności kredytowej. Rynek oferuje dzisiaj mnóstwo takich rozwiązań. W jaki sposób wybrać to, które jest najlepsze? W dokonaniu wyboru z pewnością pomogą eksperci z Gebert Finanse. To zespół doświadczonych specjalistów, którzy mają ogromną wiedzę i praktyczną znajomość finansowego rynku w naszym kraju. Co za tym idzie, dobierają w najlepszy sposób naprawdę doskonałe rozwiązania dla klientów o różnych potrzebach. Nie każdy ma zdolność kredytową na takim poziomie, by skorzystać z tradycyjnych zasad wsparcia oferowanego przez banki. Co za tym idzie, trzeba szukać rozwiązań gdzie indziej. I to właśnie  zadanie kancelarii Gebert Finanse. Chodzi o rozwiązywanie finansowych problemów w taki sposób, który bazuje na znajomości rynku finansowego w stopniu doskonałym. A wiadomo, że jeżeli ktoś doskonale zna rynek, będzie też wiedział w jaki sposób pomóc w różnego rodzaju finansowych okolicznościach. Niewątpliwym atutem kancelarii jest wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz klientów poszukujących korzystnych finansowych rozwiązań, nie tylko w przypadku konsolidacji, ale też innego rodzaju kredytowych działań.

Continue reading

Pożyczka na spłatę chwilówek - Kancelaria Gebert Finanse

Pożyczka na spłatę chwilówek

Pożyczka na spłatę chwilówek – GebertFinanse

Pożyczka na spłatę chwilówek – Gebert Finanse znajdzie dla Ciebie najtańszy kredyt. Oferujemy najwyższej jakoś. Wszystkie Banki W 1 Miejscu Profesjonalnie Doradztwo Kredytowe, Skutecznie i Szybko Realizujemy Trudne Kredyty z wpisami w BIG, KRD, BR‎, kredyty bez zdolności, z opóźnieniami do 90 dni Gebert Finanse – Niezależne Doradztwo Kredytowe – Konsolidacja Kredytów i Chwilówek

Gebert Finanse to idealne rozwiązanie dla Ciebie, jeżeli szukasz najtańszego rozwiązania kredytowego. Kancelaria proponuje doskonałej jakości wsparcie, jeśli chodzi o spłatę finansowych zobowiązań. Usługa oddłużania oraz czyszczenia historii w biurze informacji kredytowej – nasi eksperci pomagają w ten sposób bardzo wielu osobom. Warto dołączyć do tysięcy Polaków, którzy już wiedzą w jaki sposób radzić sobie z kwestiami zadłużeń. Jeśli przedmiotem Twoich poszukiwań jest na przykład pożyczka na spłatę chwilówek, doskonale się składa. Przekonaj się, jak łatwo znajdziesz z nami rozwiązanie swojego problemu. Zespół Gebert Finanse to doświadczeni specjaliści, z wieloletnią praktyką oraz doświadczeniem, w wyszukiwaniu dla klientów najlepszych kredytów. Dbając o zadowolenie Klienta, należy zapewniać mu rozwiązania nowoczesne i nastawione na konkretny efekt. Kancelaria działa z klientami z całej Polski. To też dobre rozwiązanie dla osób z brakiem historii kredytowej. Warto przekonać się osobiście o tym, jak nowoczesny wymiar pomocy, daje doskonałe możliwość w kwestii znalezienia rozwiązań finansowych różnego przeznaczenia. Zespół specjalistów, którzy pomogą w nawet najtrudniejszych finansowych okolicznościach? Tak właśnie działają pracownicy w kancelarii Gebert Finanse.

Continue reading

Konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej - Kancelaria Gebert Finanse

Konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej

Konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej – GebertFinanse

Konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej – Gebert Finanse znajdzie dla Ciebie najtańszy kredyt. Oferujemy najwyższej jakoś. Wszystkie Banki W 1 Miejscu Profesjonalnie Doradztwo Kredytowe, Skutecznie i Szybko Realizujemy Trudne Kredyty z wpisami w BIG, KRD, BR‎, kredyty bez zdolności, z opóźnieniami do 90 dni Gebert Finanse – Niezależne Doradztwo Kredytowe – Konsolidacja Kredytów i Chwilówek

Konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej – zaufaj profesjonalistom

Czasem zobowiązania finansowe wymykają się spod kontroli, co jest wynikiem wielu różnych czynników. Jeżeli już mówimy o kredytowych zobowiązaniach, trzeba przyznać, że niektóre z nich mocno dają się we znaki kredytobiorcom. I tu potrzebne jest rozwiązanie, które ten stan rzeczy odwróci i spowoduje, że będziemy mieli do czynienia z bardziej elastycznym podejściem do sprawy. Takim rozwiązaniem, które na pewno  wpływa na uproszczenie spraw związanych z finansowymi elementami funkcjonowania jest konsolidacja kredytów bez zdolności kredytowej.

W naszej kancelarii specjalizujemy się w działaniach mających na celu kompleksową i profesjonalną pomoc, która ukierunkowana jest na rozwiązywanie finansowych problemów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i praktycznej znajomości rynku finansowego, w profesjonalny sposób pomogliśmy już tysiącom Polaków w rozwiązaniu ich problemów z zadłużeniem. Dbamy o konkretne wyniki, najpierw zawsze analizujemy sytuację, następnie wykorzystujemy takie rozwiązanie, które będzie w najlepszym stopniu odpowiadało naszym osobistym preferencjom. Co warte podkreślenia, nasza pomoc ma zawsze kompleksowy charakter. Początkowe analizy zmierzają w kierunku wyboru idealnego rozwiązania, które zezwala na ograniczenie lub całkowitą likwidację problemu zadłużenia, więc rezultatem jest pełen finansowy spokój.

Continue reading

Kredyt z opóźnieniami w BIK - Kancelaria Gebert Finanse

Kredyt z opóźnieniami w BIK

Kredyt z opóźnieniami w BIK – Kancelaria GebertFinanse

Kredyt z opóźnieniami w BIK – Gebert Finanse znajdzie dla Ciebie najtańszy kredyt. Oferujemy najwyższej jakoś. Wszystkie Banki W 1 Miejscu Profesjonalnie Doradztwo Kredytowe, Skutecznie i Szybko Realizujemy Trudne Kredyty z wpisami w BIG, KRD, BR‎, kredyty bez zdolności, z opóźnieniami do 90 dni Gebert Finanse – Niezależne Doradztwo Kredytowe – Konsolidacja Kredytów i Chwilówek

Opóźnienia w BIK – koniec z problemami kredytowymi.

Jeśli ktoś trafi dzisiaj do bazy BIK, zamyka się przed taką osobą niemal automatycznie ,możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci kredytu lub pożyczki udzielanego przez tradycyjne banki. Wielu osobom komplikuje to sprawy, ponieważ gdy banki zamykają przysłowiowe drzwi przed nosem i nie chcą dać skorzystać ze swojej pomocy, często trzeba szukać innych, alternatywnych rozwiązań. W naszej kancelarii bazujemy przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu i perfekcyjnej znajomości rynku finansowego w naszym kraju. Dzięki temu, potrafimy w sposób skuteczny i przede wszystkim – kompleksowo oraz bezpiecznie, pomagać różnym osobom. Rozwiązaliśmy finansowe problemy tysięcy Polaków. Wiemy doskonale, że zadłużenie to stan, który niejednokrotnie wynika ze współzależności wielu czynników. Nigdy nie jest tak, że mamy do czynienia z konkretnymi rozwiązaniami dostępnymi dla każdego. To znaczy – różnią się ludzie i ich problemy. Kancelaria Gebert doskonale rozumie te różnice. Jeśli na przykład ktoś potrzebuje wziąć kredyt z opóźnieniami w BIK, pomagamy znaleźć idealnie dopasowane, korzystne w późniejszej spłacie rozwiązanie. Co za tym idzie, jesteśmy też nastawieni na konkretne działania zmierzające do uzyskania konkretnego finansowego wsparcia. Jesteśmy przekonani o tym, że nasza pomoc bazująca na ogromnym doświadczeniu, będzie zdecydowanie najlepszym i najbardziej nastawionym na konkretne efekty rozwiązaniem.

Continue reading

Kredyt z opóźnieniami w BIK - Kancelaria Gebert Finanse

Pożyczki oddłużeniowe bez zabezpieczeń

Pożyczki oddłużeniowe bez zabezpieczeń – Kancelaria GebertFinanse

Pożyczki oddłużeniowe bez zabezpieczeń – Gebert Finanse znajdzie dla Ciebie najtańszy kredyt. Oferujemy najwyższej jakoś. Wszystkie Banki W 1 Miejscu Profesjonalnie Doradztwo Kredytowe, Skutecznie i Szybko Realizujemy Trudne Kredyty z wpisami w BIG, KRD, BR‎, kredyty bez zdolności, z opóźnieniami do 90 dni Gebert Finanse – Niezależne Doradztwo Kredytowe – Konsolidacja Kredytów i Chwilówek

Pożyczki oddłużeniowe bez zabezpieczeń – rozwiązanie dla Ciebie

Postawmy sprawę jasno. Czynników, które decydują o zadłużeniu – mamy dzisiaj naprawdę całe mnóstwo. Często nie jest to w ogóle bezpośrednio wina zadłużonej osoby, co wielu ludziom trudno pojąć. Jednocześnie, gdy wziąć pod uwagę ile i jak różnorodne czynniki wpływają na kondycję finansową oraz zobowiązania, które mamy do spłacania, trudno jest polemizować z tym, że mamy też do czynienie z sytuacjami raczej dynamicznymi, które ciężko miejscami przewidzieć, z uwagi na dużą zmienność przebiegu oraz charakter poszczególnych działań. Na szczęście, jest rozwiązanie. Wystarczy sięgnąć po pożyczki oddłużeniowe bez zabezpieczeń. To doskonałe wyjście dla kogoś, kto nie może sobie poradzić z zadłużeniem, z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań innego typu. Co też zrozumiałe, taka pożyczka oddłużeniowa, szybko i skutecznie przywraca pewnego rodzaju finansową płynność.

W Kancelarii Gebert doskonale rozumiemy potrzeby osób z zadłużeniem. Dzięki temu, jesteśmy przekonani, że nasza pomoc bazująca na wiedzy oraz wieloletnim doświadczeniu, spotka się z aprobatą bardzo wielu osób, które po prostu mają ochotę wyjść ze spirali zadłużenia. Dotąd pomogliśmy już tysiącom Polaków. Zawsze zaczynamy nasze działania od wnikliwego przeanalizowania finansowej sytuacji klienta. Taka szczegółowa kontrola pozwala na doskonałe dopasowanie późniejszych narzędzi i innych elementów, które potem będą przekładały się na całkowite rozwiązanie problemu zadłużenia u zainteresowanych odbiorców naszych rozwiązań.

Continue reading