Rozdzielność majątkowa a długi współmałżonka

Wraz z zawarciem respektowanego w świetle prawa związku, dwoje osób zaczyna tworzyć wspólnotę. Oznacza to, że wszelkie dobra, tak samo nieruchomości, jak ruchomości a także gotówka, są dobrem, które należy do obojga małżonków.

Wspólnota majątkowa, można powiedzieć, jest stanem domyślnym. Czyli automatycznie po zawarciu związku, dwoje osób tworzy wspólnotę majątkową i posiada do danych rzeczy takie samo prawo. Dlatego też rozwody bywają problematyczne, szczególnie jeśli chodzi o podział majątku.

Jednak wspólnota majątkowa to nie tylko współdzielenie dóbr, ale również zobowiązań finansowych. Co to oznacza w praktyce? Najczęściej to, że jeśli dana osoba nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, obowiązek ten zostaje przeniesiony na współmałżonka. W końcu na dobre i na złe, jednak złego lepiej jest unikać. Jak można temu zapobiec?

Na czym polega rozdzielność majątkowa

Potoczna nazwa tej umowy to intercyza i najpewniej z takim właśnie określeniem spotkało się najwięcej osób. W praktyce jest to umowa zawierania najczęściej przed wejściem w związek formalny. W niej właśnie zostaje określone jakie dobra, zarówno ruchomości, jak również nieruchomości będą wchodzić całkowicie w skład wspólnoty majątkowej, które z nich tylko w sposób częściowy, a które zostają całkowicie wykluczone. Dla jednej, jak i drugiej strony stanowi to swoistego rodzaju zabezpieczenie.

Można czasem słyszeć głosy, że podpisanie intercyzy to tak naprawdę dowód na to, że strony w związku nie darzą siebie zaufaniem lub nie traktują relacji w stu procentach na poważnie. Trzeba jednak zwrócić uwagę jakie konsekwencje, ale też jakie przywileje daje obojgu osobom podpisanie intercyzy. Chodzi tutaj o zabezpieczenie indywidualnych interesów. Intercyza oznacza rozdzielność majątkową, a tym samym żaden wierzyciel nie może oczekiwać, ani tym bardziej wymagać od współmałżonka, by spłacał długi swojej drugiej połówki.

Dlatego umowa o rozdzielczości majątkowej to tak naprawdę racjonalne podejście do rzeczywistości, a często także dojrzała postawa, w której tak naprawdę dwoje osób kieruje się również chłodnym osądem, rozsądkiem, jak też bierze pod uwagę szereg możliwości. W szczególności w niepewnych czasach.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa

Jak wygląda sytuacja, w której małżeństwo posiada rozdzielność majątkową i chce kupić mieszkanie? Raczej nie może zrobić tego wspólnie w sposób tradycyjny. Co to znaczy? Podczas składania wniosku, niezależnie które ze współmałżonków to robi, należy poinformować bank o tym, iż posiada się rozdzielność majątkową. Dlaczego to tak ważne?

Intercyza w dalszym ciągu nie należy do najbardziej popularnych umów małżeńskich. Dlatego banki automatycznie zakładają, że jeśli ktoś jest w związku małżeńskim, posiada też wspólnotę majątkową, a to zwiększa jego zdolność kredytową. Innymi słowy bank oblicza korzystniejszą kwotę kredytu. Dlatego należy sprostować wszelkie niejasności. W innym przypadku może grozić to poważnymi konsekwencjami.

Wspólne kupno mieszkania a intercyza – co zrobić?

Jako że małżeństwo, które posiada intercyzę traktowane jest w świetle zdolności kredytowej jako singiel, trudno oczekiwać, by jedna z osób otrzymała pełną kwotę kredytu. O ile nie wykazuje stabilnych, wysokich dochodów. Wtedy jednak w dalszym ciągu można starać się o kredyt, ale w niższej kwocie, która pokryje na przykład 50% kosztów budowy domu, czy kupna mieszkania. Drugie 50% powinna pokryć druga strona w małżeństwie, która również może ubiegać się o kredyt.

Oboje również będą na równi właścicielami nieruchomości, a to także ułatwi podział tego majątku w trakcie ewentualnego rozwodu.

Czy można zawrzeć intercyzę po ślubie?

Chociaż tego rodzaju umowy podpisuje się przed zawarciem związku małżeńskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozdzielność majątkową stwierdzić już po wejściu w związek. Jednak jak to ma się do długów, które zostały już wcześniej zaciągnięte?

Otóż trzeba pamiętać, że prawo nie działa wstecz. Dotyczy to również intercyzy. Dlatego każda ze stron będzie wolna od roszczeń wierzycieli, które dotyczyć będą długów, jakie współmałżonek zaciągnął już po zawarciu intercyzy. Natomiast wszelkie, posiadane zobowiązania przed ustaleniem rozdzielczości traktowane będą jako wspólne.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Najczęstsze powody odrzucenia wniosku o kredyt

Kredyt hipoteczny to jeden z najbardziej popularnych sposobów finansowania budowy domu, czy kupna mieszkania. Wszystko dlatego, że inwestycja ta wiąże się z wydatkami rzędu kilkuset tysięcy. I właśnie biorąc pod uwagę tę kwotę, banki mocno prześwietlają potencjalnych kredytobiorców. W końcu tak spora suma wymaga tego, aby regularnie, przez kilkanaście i więcej lat spłacać raty kredytu.

Oczywiście, pewną formą zabezpieczenia dla banku jest obciążenie hipoteki nieruchomości. W przypadku, gdy klient ma trudności z regularną spłatą lub zaprzestał jej w ogóle, bank może upomnieć się o swoje, sprzedać nieruchomość i tym samym odzyskać przynajmniej część pieniędzy.

Zanim jednak w ogóle bank wyda opinię pozytywną i zatwierdzi wniosek, musi otrzymać od klienta szereg dokumentów, jak również sprawdzić jego zdolność kredytową. Czasem jednak klient spotyka się z odmową lub otrzymuje propozycję kredytu mniejszego, niż wnioskował. Jakie są tego powody?

Niska zdolność kredytowa

Pojęcie zdolności finansowej jest bardzo charakterystyczne dla wniosku o kredyt. Co oznacza w praktyce? Bank sprawdza,czy dany klient jest w stanie regularnie dokonywać spłaty kredytu wedle harmonogramu spłaty i przewidzianej kwoty miesięcznej raty.

Dlatego rozpatruje to, jaką formę zatrudnienia ma dana osoba (najlepszą opcją są oczywiście umowy o pracę na czas nieokreślony), jak również inne zobowiązania, które aktualnie klient posiada. Istotna jest wysokość miesięcznego dochodu, jak też liczba osób na utrzymaniu, na przykład dzieci. Na tej podstawie przeprowadza się ocenę, czy dany klient będzie po prostu wypłacalny.

Negatywna historia w BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, w której gromadzi się wszelkiego rodzaju informacje, które dotyczą posiadanych zobowiązań finansowych, jak również terminowości w ich spłacie, czy zaległości, a także konsekwencji, które z tego wynikają. Innymi słowy, jeśli ktoś dopuszczał się opóźnień w spłacie pożyczek, czy innych zobowiązań, bank patrzy na takiego klienta w sposób mniej przychylny.

Kwestia wieku

O ile pożyczka często dotyczy kwoty mniejszej i do jej zaciągnięcia wymagane jest ukończenie 18. roku życia, o tyle w przypadku kredytów banki mogą stosować nieco wyższe progi. W dużej mierze dlatego, iż tego rodzaju zobowiązanie musi być przede wszystkim decyzją bardzo świadomą, przemyślaną, a także popartą niejako doświadczeniem życiowym, ale też stabilnością zawodową. A jak wiadomo, w wielu przypadkach 20-sto latkowie albo dopiero rozpoczynają życie zawodowe i zbierają pierwsze doświadczenia albo w dalszym ciągu kontynuują naukę na uczelniach wyższych.

Zbyt wysoki wiek także może stanąć na przeszkodzie do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Wszystko dlatego, iż wysoka suma kredytu oznacza, iż jest to zobowiązanie długoterminowe – wieloletnie. Należy ocenić chociażby to, jak długo dana osoba pozostanie jeszcze aktywna zawodowo.

Posiadanie już jednego zobowiązania finansowego

Jeśli klient posiada już pożyczkę, czy kredyt w danej placówce, kolejny wniosek może spotkać się z odrzuceniem. Częściowo może wynikać to z braku zdolności kredytowej, która spowodowana jest obecnymi zobowiązaniami.

Bardzo ważna jest forma zatrudnienia

Stabilna pozycja zawodowa to jeden z ważniejszych elementów, które bank bierze pod uwagę podczas analizy wniosku klienta. Dlatego osoby na umowie o dzieło, czy zlecenie raczej mają bardzo niskie szanse na pozytywne rozpatrzenie ich wniosku. Sytuacja jest niepewna także w przypadku osób, które co prawda posiadają umowę o pracę, ale na czas określony.

Brak dochodów lub nieregularne dochody

Może to częściowo wynikać z formy zatrudnienia. Jednak nawet na umowie zleceniu można otrzymywać regularne, co miesięczne wypłaty i jest to naturalne. Jednak w momencie, kiedy wnioskodawca nie otrzymuje wypłaty w sposób regularny, dla banku jest to informacja, iż może mieć problemy z regularną spłatą zobowiązania.

Co zrobić, kiedy wniosek o kredyt został odrzucony

Tak naprawdę czynniki, które odgrywają kwestię kluczową zależą od danego banku oraz jego polityki. Oznacza to, że wniosek, który został odrzucony w jednym banku, może zostać pozytywnie rozpatrzony w innym.

Dlatego dużym wsparciem może okazać się doradca kredytowy. Zna branżę oraz poszczególne banki na tyle, by doskonale wiedzieć, w którym miejscu jego klient może faktycznie nie tylko otrzymać kredyt, ale również bardzo atrakcyjne warunki umowy.