Najczęstsze powody odrzucenia wniosku o kredyt

Kredyt hipoteczny to jeden z najbardziej popularnych sposobów finansowania budowy domu, czy kupna mieszkania. Wszystko dlatego, że inwestycja ta wiąże się z wydatkami rzędu kilkuset tysięcy. I właśnie biorąc pod uwagę tę kwotę, banki mocno prześwietlają potencjalnych kredytobiorców. W końcu tak spora suma wymaga tego, aby regularnie, przez kilkanaście i więcej lat spłacać raty kredytu.

Oczywiście, pewną formą zabezpieczenia dla banku jest obciążenie hipoteki nieruchomości. W przypadku, gdy klient ma trudności z regularną spłatą lub zaprzestał jej w ogóle, bank może upomnieć się o swoje, sprzedać nieruchomość i tym samym odzyskać przynajmniej część pieniędzy.

Zanim jednak w ogóle bank wyda opinię pozytywną i zatwierdzi wniosek, musi otrzymać od klienta szereg dokumentów, jak również sprawdzić jego zdolność kredytową. Czasem jednak klient spotyka się z odmową lub otrzymuje propozycję kredytu mniejszego, niż wnioskował. Jakie są tego powody?

Niska zdolność kredytowa

Pojęcie zdolności finansowej jest bardzo charakterystyczne dla wniosku o kredyt. Co oznacza w praktyce? Bank sprawdza,czy dany klient jest w stanie regularnie dokonywać spłaty kredytu wedle harmonogramu spłaty i przewidzianej kwoty miesięcznej raty.

Dlatego rozpatruje to, jaką formę zatrudnienia ma dana osoba (najlepszą opcją są oczywiście umowy o pracę na czas nieokreślony), jak również inne zobowiązania, które aktualnie klient posiada. Istotna jest wysokość miesięcznego dochodu, jak też liczba osób na utrzymaniu, na przykład dzieci. Na tej podstawie przeprowadza się ocenę, czy dany klient będzie po prostu wypłacalny.

Negatywna historia w BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, w której gromadzi się wszelkiego rodzaju informacje, które dotyczą posiadanych zobowiązań finansowych, jak również terminowości w ich spłacie, czy zaległości, a także konsekwencji, które z tego wynikają. Innymi słowy, jeśli ktoś dopuszczał się opóźnień w spłacie pożyczek, czy innych zobowiązań, bank patrzy na takiego klienta w sposób mniej przychylny.

Kwestia wieku

O ile pożyczka często dotyczy kwoty mniejszej i do jej zaciągnięcia wymagane jest ukończenie 18. roku życia, o tyle w przypadku kredytów banki mogą stosować nieco wyższe progi. W dużej mierze dlatego, iż tego rodzaju zobowiązanie musi być przede wszystkim decyzją bardzo świadomą, przemyślaną, a także popartą niejako doświadczeniem życiowym, ale też stabilnością zawodową. A jak wiadomo, w wielu przypadkach 20-sto latkowie albo dopiero rozpoczynają życie zawodowe i zbierają pierwsze doświadczenia albo w dalszym ciągu kontynuują naukę na uczelniach wyższych.

Zbyt wysoki wiek także może stanąć na przeszkodzie do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Wszystko dlatego, iż wysoka suma kredytu oznacza, iż jest to zobowiązanie długoterminowe – wieloletnie. Należy ocenić chociażby to, jak długo dana osoba pozostanie jeszcze aktywna zawodowo.

Posiadanie już jednego zobowiązania finansowego

Jeśli klient posiada już pożyczkę, czy kredyt w danej placówce, kolejny wniosek może spotkać się z odrzuceniem. Częściowo może wynikać to z braku zdolności kredytowej, która spowodowana jest obecnymi zobowiązaniami.

Bardzo ważna jest forma zatrudnienia

Stabilna pozycja zawodowa to jeden z ważniejszych elementów, które bank bierze pod uwagę podczas analizy wniosku klienta. Dlatego osoby na umowie o dzieło, czy zlecenie raczej mają bardzo niskie szanse na pozytywne rozpatrzenie ich wniosku. Sytuacja jest niepewna także w przypadku osób, które co prawda posiadają umowę o pracę, ale na czas określony.

Brak dochodów lub nieregularne dochody

Może to częściowo wynikać z formy zatrudnienia. Jednak nawet na umowie zleceniu można otrzymywać regularne, co miesięczne wypłaty i jest to naturalne. Jednak w momencie, kiedy wnioskodawca nie otrzymuje wypłaty w sposób regularny, dla banku jest to informacja, iż może mieć problemy z regularną spłatą zobowiązania.

Co zrobić, kiedy wniosek o kredyt został odrzucony

Tak naprawdę czynniki, które odgrywają kwestię kluczową zależą od danego banku oraz jego polityki. Oznacza to, że wniosek, który został odrzucony w jednym banku, może zostać pozytywnie rozpatrzony w innym.

Dlatego dużym wsparciem może okazać się doradca kredytowy. Zna branżę oraz poszczególne banki na tyle, by doskonale wiedzieć, w którym miejscu jego klient może faktycznie nie tylko otrzymać kredyt, ale również bardzo atrakcyjne warunki umowy.