Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności przez GebertFinanse Sp. z o.o., przekazanych przeze mnie w procesie obsługi oraz zawartych w przedłożonych dokumentach w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez GebertFinanse usług doradztwa i pośrednictwa finansowego oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) Administratorem Danych Osobowych jest GebertFinanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie od GebertFinanse Sp. z o.o. informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i polityka prywatności w celach marketingu produktów i usług oferowanych przez GebertFinanse, w tym na użycie podanego numeru telefonu do celu marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

 

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z GebertFinanse.com Pełna lista podmiotów współpracujących znajduje się na stronie www.gebertfinanse.com

Zamawiający wyraża zgodę na podstawie art.105a ust. 2 Prawa bankowego na przetwarzanie przez GebertFinanse , współpracujące z nim instytucje finansowe oraz Biuro Informacji Kredytowej SA, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy będącej przedmiotem niniejszej umowy.

W związku z wykonywaniem umowy, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., Biuro Informacji Gospodarczej, Banki, oraz inne instytucje finansowe współpracujące z GebertFinanse. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.) Zamawiający upoważnia GebertFinanse oraz Instytucje z nim współpracujące do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie oraz biur informacji gospodarczej o udostępnianie informacji, dotyczących jego zobowiązań.