Regulamin

Administratorem danych osobowych jest Gebert Finanse Sp. z o.o., które dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z serwisu www.GebertFinanse.com jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:

przy wypełnianiu formularza kontaktowego
przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu www.GebertFinanse.com, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu www.GebertFinanse.com z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.

Gebert Finanse Sp. z o.o. stosują się do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715). Klient otrzymuje formularz informacyjny właściwy dla kredytu konsumenckiego w momencie wnioskowania o udzielenie pożyczki. Pożyczki online (tzw. pożyczki niebankowe) udzielane są na podstawie Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu firm pożyczkowych dostępne są na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.